• Full Time
  • Anywhere

1. Короткий опис ролі

ADRA Ukraine шукає спеціаліста з освіти як координаційного центру з освіти в офісі, очолюючи процес розробки стратегії освіти для офісу, виявлення потреб та прогалин у секторі, участі в кластерних зустрічах та координації із зацікавленими сторонами в галузі освіти. Фахівець з освіти також активно шукатиме можливості фінансування освіти та підтримуватиме розробку концептуальних записок.

2. Цілі спеціаліста з освіти

1. Розробити освітню стратегію для ADRA Ukraine відповідно до HRP та кластерних планів освіти
2. Розробити та провести оцінку потреб
3. Проаналізуйте результати оцінки потреб та підготуйте звіт про оцінку потреб
4. Забезпечити хорошу представленість ADRA Ukraine на кластерних зустрічах та будь-яких інших ключових освітніх зустрічах.
5. Розробити концептуальну записку для соціалізації
6. Створити мережу донорів;
7. Відповідальність фахівця з освіти

Спеціаліст з освіти буде відповідати за управління розробкою освітніх програм для ADRA Ukraine.
Консультант насамперед відповідатиме за:

• Активна участь у секторі освіти, включаючи регулярну участь у нарадах та підгрупах кластера освіти
• Надати зведені нотатки із зустрічей керівнику
• Керування навчальними документами та папками на каналах Teams/Sharepoint
• Створити мережу партнерів з освіти, донорів та зацікавлених сторін
• Розробка та освітня стратегія, що базується на потребах та пробілах у поточному контексті
• Оцінка потреб у проектуванні та керувати керівництвом
• Розробити концептуальну записку для освітньої програми для ADRA Ukraine
• Створення, розвиток та підтримання хорошої донорської мережі
• Сприяти зустрічам з потенційними донорами для соціалізації концептуальної записки
• Керувати розробкою відповідного СОП
• Аналіз та моніторинг тенденцій сектору освіти в країні та виявлення можливостей фінансування
• Презентація основних результатів команді вищого керівництва ADRA Ukraine
• Будь-які інші обов’язки, які запитує керівник
4. Профіль спеціаліста

Консультант повинен бути кваліфікованим та досвідченим спеціалістом, який відповідає таким критеріям:

• Мінімум п’ятирічний досвід роботи в галузі освіти, досвід роботи в контексті міжнародного розвитку є перевагою,
• Вміння розробляти та контролювати стратегічні плани;
• Експертиза програм/проектів, пов’язаних з освітою, з додатковими знаннями про захист дітей, гендерну рівність та соціальну інтеграцію,
• Досвід роботи з місцевими та міжнародними експертами у галузі освіти.
• Досвід у процесі розробки концептуальних записок/пропозицій,
• Сильні професійні навички листа англійською та українською мовами,
• Здатність керувати потенційно великомасштабним та складним процесом оцінки та досліджень, включаючи інтерпретацію оцінки потреб у даних;
• Здатність розробляти, керувати та проводити первинні дослідження у потенційно складних проектних середовищах, таких як тендітні та порушені конфліктами держави. Це може включати розробку опитувань, поглиблених інтерв’ю, фокус-груп та інших досліджень;
• Відмінні комунікативні та міжособистісні навички; сильні організаційні управлінські, комунікативні та презентаційні навички; мотивований командний гравець, здатний працювати самостійно;
• Потрібен ступінь бакалавра в галузі освіти, розвитку або відповідної галузі,
• Переважно ступінь магістра,
• Комп’ютерна грамотність (PowerPoint, Project, Excel, Word).

5. Процес подання заявки
Кандидати, що відповідають вищезазначеним вимогам, повинні подати вираз зацікавленості, який має включати:
• Супровідний лист, який виражає зацікавленість
• РЕЗЮМЕ
• Зразки відповідної попередньої роботи
• Контактні дані для 3 посилань

Усі зацікавлені та кваліфіковані консультанти мають надіслати свою заявку на адресу:
recruiter@adra.ua

To apply for this job email your details to v.pavlenko@ugi.edu.ua