Координатор харчування

Posted 6 місяців ago

Звання: Координатор харчування

Підпорядковується: Директору по харчуванню

Керує: немає

Adventist Development and Relief Agency — це всесвітня гуманітарна організація Церкви адвентистів сьомого дня, яка демонструє Божу любов і співчуття. ADRA працює з людьми, які перебувають у бідності та стражданні, щоб створити справедливі та позитивні зміни шляхом розширення можливостей партнерства та відповідальних дій.

Усі кандидати повинні розуміти, поважати та поважати місію, мету та ідентичність ADRA International.

РЕЗЮМЕ

Координатор по харчування відповідатиме за надання методологічної та технічної підтримки для розробки та впровадження встановлених систем моніторингу та оцінки для програм ADRA Україна з надання допомоги, надзвичайних ситуацій та розвитку. Це вимагає тісного спілкування та надання своєчасної та актуальної інформації з усіма, хто бере участь у розробці та координації по харчуванню: основний проект та партнер; керівники проектів, зовнішні консультанти та польовий персонал, якщо це необхідно.

Критичними завданнями для координатора з харчування є підтримка систем харчування та забезпечення їх ефективного впровадження ключовими зацікавленими сторонами. Крім того, він/вона повинен перевіряти та переглядати звіти про прогрес; задокументувати отримані уроки та тематичні дослідження проекту, щоб повідомити внутрішній та зовнішній аудиторії.

ПЕРЕДНЕВНІ УМОВИ ВИМОГИ

• Ступінь бакалавра соціальних наук, розвитку, статистики або суміжної дисципліни.

• 2+ роки професійного досвіду роботи в міжнародних програмах розвитку та моніторингу та оцінки в країнах, що розвиваються.

• Досвід підготовки та виготовлення планів харчування.

• Продемонструвати аналітичні здібності; знання кількісного та якісного моніторингу, підзвітності оцінки та інструментів та методів навчання.

• Продемонструвати здатність ефективно спілкуватися як усно, так і письмово українською мовою.

• Володіння комп’ютером у програмах Microsoft або еквівалентних, а також глибокі знання статистичного програмного забезпечення.

Бажано

• Бажаний досвід міжнародної або мультикультурної роботи з продемонстрованими навичками міжособистісного та міжкультурного спілкування.

• Додаткове знання англійської мови буде перевагою.

КОМПЕТЕНТНОСТІ

• Подання та передача інформації (3.3) – говорить чітко та вільно; чітко висловлює думки, інформацію та ключові моменти аргументації.

• Написання та звітність (4.1) – Пише чітко, коротко і правильно; пише переконливо в захоплюючій та виразній манері.

• Аналізування (4.3)- Аналізує числові дані, словесні дані та всі інші джерела інформації.

• Отримання результатів і задоволення очікувань клієнтів (6.2) – фокусується на потребах та задоволенні клієнтів; встановлює високі стандарти якості та кількості.

ОБОВ’ЯЗКИ

• Допомагати групі планування як члену групи пропозицій розробляти плани моніторингу та оцінки.

• Допомагати команді управління програмою відповідати на будь-які коментарі та листи, а також доопрацьовувати пропозиції щодо продуктів харчування, коли цього вимагають донори

• Керувати процесом розробки форматів звітів про хід виконання.

• Співпрацювати з командою управління програмою, надаючи поради, рекомендації та розбудову потенціалу, щоб забезпечити керування компонентами моніторингу та їх впровадження, щоб відповідати умовам Угод, цілям Програми та стандартам, прийнятим ADRA.

• Допомога в підготовці запуску проекту та матеріалів огляду проектів для різних проектів АДРА Україна.

• Працюйте з персоналом програми, щоб забезпечити своєчасне подання якісних звітів донорам і доступність інформації зведеного звіту для цілей навчання та управління.

• Підтримка програм шляхом проведення технічних моніторингових візитів, а також підтримка проектів і технічного персоналу з питань харчування.

• Підтримка оцінок, базових досліджень та оцінок потреб проектів ADRA Україна.

• Допомагати в документації та розповсюдженні передового досвіду з національних програм

• Документувати отримані уроки та інновації.

• Підготовка квартальних та річних звітів як про надзвичайні ситуації, так і про розробку призначених проектів.

• Перевіряти, чи дані моніторингу є актуальними та відповідають стандартам якості, які вимагають різні донори та ADRA Україна.

• Підтримка в підготовці матеріалів для тренінгів та інших тренінгів за запитом.

• Бути в курсі поточних тенденцій, стандартів та проблем харчування.

• Інші обов’язки за призначенням

ПСИХІЧНІ/ЕМОЦІЙНІ ВИМОГИ:

Повинен вміти працювати у швидкоплинному середовищі, орієнтованому на обслуговування клієнтів; виконувати обов’язки під тиском і вчасно дотримуватись термінів; працювати в команді, а також виконувати завдання самостійно; приймати вказівки від керівників; вправляти вміння розв’язувати проблеми; та взаємодіяти з колегами, керівниками, співробітниками мережі, донорами та громадськістю професійно та приємно.

ФІЗИЧНІ ВИМОГИ / АДМІНІСТРАЦІЯ З БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІ (АБЗП)

Особа повинна бути здатною виконувати основні трудові функції з проживанням або без нього. Діюча особа повинна мати оптимальне здоров’я для важких і тимчасових умов життя, нижчих за базові, за кордоном і для подорожей загалом.

ЧЛЕНСТВО В КОМІТЕТАХ/ЗВ’ЯЗКИ 

Підтвердження

Ім’я
Дата початку
Підпис
Дата підписування
Підпис свідка ( HR)

Apply Online