Категорія: НовиниОпубліковано: 01.02.2024

Post title getting code

Зустріч відбулася 25 січня 2024 року у Києві за участі 44 представників 32 організацій та церков. Метою зустрічі було обговорення питань психосоціальної підтримки та реабілітації людей, які зазнали різноманітних травм або отримали інвалідність як наслідки війни в Україні.
Учасники констатували виключну гостроту й масштабність проблеми забезпечення належної психосоціальної підтримки та реабілітації громадян України, які постраждали внаслідок повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну. Йдеться про різні верстви населення – військовослужбовців, ветеранів, цивільних осіб, вимушених переселенців, осіб з інвалідністю, дітей та інших вразливих груп.

Через багатоаспектність цієї проблеми жоден із наявних в Україні суб’єктів неспроможний розв’язати її поодинці. Отож, учасники зустрічі вбачають термінову необхідність консолідації зусиль усіх стейкхолдерів – держорганів і установ, громадських та релігійних організацій, наукових інституцій, закладів освіти, медичних і реабілітаційних центрів, волонтерських об’єднань тощо. Метою такої консолідації має стати налагодження системної взаємодії для:
• Забезпечення ефективної допомоги якомога більшій кількості постраждалих у всіх регіонах України, враховуючи місцеву специфіку та індивідуальні потреби;
• Налагодження комунікації та обміну актуальною інформацією і передовим досвідом між різними службами, організаціями та фахівцями для впровадження кращих практик через організацію зустрічей, заходів, спільних публікацій, вебінарів тощо;
• Спільної розробки й реалізації міжгалузевих програм допомоги та комплексних заходів на різних рівнях (включно з державним) з залученням ресурсів усіх учасників;
• Координації зусиль щодо залучення вітчизняних і міжнародних донорів та партнерів для розширення фінансування сфери підтримки постраждалих і, по можливості, уникнення дублювання допомоги;
• Підготовки й підвищення кваліфікації фахівців за новими перспективними спеціалізаціями з урахуванням нових викликів у даній сфері;
• Спільного представлення та лобіювання інтересів постраждалих громадян на національному та державному рівні шляхом адвокаційних кампаній, участі в розробленні та експертизі законопроєктів, стратегічних документів тощо.

Відзначаючи надзвичайну актуальність та своєчасність розгляду питань психосоціальної підтримки та реабілітації постраждалих від війни, учасники зустрічі домовилися:
• Об’єднати зусилля організацій громадянського суспільства, наукових установ та органів влади для вироблення оптимальної моделі співпраці з метою ефективного надання допомоги постраждалим в усіх регіонах України з урахуванням місцевої специфіки.
• Створити координаційний центр для планування та узгодження спільної діяльності, обміну інформацією, досвідом та кращими практиками між організаціями та фахівцями.
• Сприяти об’єднанню науковців та практиків різних галузей, залучених до сфери психосоціальної підтримки та реабілітації, для спільної розробки комплексних програм допомоги на національному та місцевому рівнях.
• Координувати зусилля щодо залучення вітчизняних і міжнародних партнерів та донорів для розширення фінансування сфери підтримки постраждалих.
• Проводити інформаційні кампанії та обмін досвідом на науково-практичних конференціях з метою привернення уваги громадськості до проблематики психосоціальної реабілітації постраждалих від війни.

Учасники координаційної зустрічі з питань психосоціальної підтримки та реабілітації постраждалих від війни вирішили:
• Довести цю Резолюцію до відома органів виконавчої влади, громадських та релігійних організацій, наукових та освітніх установ для координації подальших спільних дій у цьому напрямі.
• Запланувати та провести щорічну науково-практичну конференцію для оцінки результатів реалізації Резолюції, обміну досвідом між фахівцями та визначення подальших завдань і напрямів співпраці.

Співорганізатори зустрічі: Таврійський християнський інститут, Overseas Council – United World Mission, MH-Care, Український гуманітарний інститут, Інститут зцілення травм Українського біблійного товариства, Східноєвропейський інститут теології, KEYs Connections, ScholarLeaders Int.

Підписи: Прийнято учасниками координаційної зустрічі 25 січня 2024 року.

Інші новини:

Інші новини: